תקנון

האתר רשום ומופעל ע”י חברת קולורס פתרונות דיגיטלים יבוא וסחר בע”מ ח.פ 514349943- להלן ‘קולור’ או ‘החברה’, ומשמש למסחר מקוון של מוצרים המיובאים ומיוצרים על ידה, לצד מותגים – מוצרים מקוריים מתוצרת יצרני מדפסות ויצרנים אחרים – המשווקים ע”י החברה באתר.

 

קולור מספקת אחריות מלאה וישירה לכל מוצר מיובא או מיוצר על ידה שמשווק באתר:
אם נתגלתה תקלה במוצר או הצרכן הביע חוסר שביעות רצון מתפקוד או התאמת המוצר, זכאי הצרכן לשלוח את המוצר או להחזירו לחברה.החברה מתחייבת כי:א. תמסור לצרכן דו”ח המכיל את תוצאות בדיקת המעבדה, הדו”ח יימסר בלא תלות בתוצאות הבדיקה. ב. הדו”ח יימסר לא יאוחר מ-4 ימי עבודה ממועד קבלת המוצר בחברה. ג. הדו”ח יישלח באמצעות דוא”ל או דואר כפי שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה או תוקנו בפנייה מאוחרת של הצרכן”.אם נמצאה טענת הצרכן מוצדקת, החברה תזכה אותו:א. בעלות החזרת המוצר. ב. בהחזר כספי מלא על המוצר וזאת בתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה או כי המוצר המוחזר מכיל לפחות 90% מתכולתו(במקרה של החזרת ראשי דיו וטונרים).ג. לחילופין ולבחירת צרכן,תשיב לו החברה את המחיר ששילם על המוצר ותספק לו מוצר/ים חלופי/ים מקטלוג מוצרי החברה, ללא עלויות משלוח נוספות אל יעד המקור (או שווה ערך בו בחר הלקוח).מוצר שנעשה שימוש בלמעלה מ-10% מתכולתו(בראשי דיו וטונרים)-צרכן המתלונן על חוסר שביעות רצון מתפקוד המוצר, החברה תטפל בפנייתו באופן זהה לפניית צרכן שהחזיר מוצר שתכולתו 90% ומעלה, אם פנייתו תימצא מוצדקת, הוא:א. יזוכה בעלות המשלוח וההחזרה.ב. הוא יקבל החזר כספי או קיזוז ואספקת מוצר חלופי, ערך המוצר החלופי ייקבע לפי היחס בין תכולת המוצר שהוחזר לתכולת המוצר במפרט, כפול המחיר ששילם הצרכן, לדוגמא-צרכן שהחזיר ראש דיו עם 80% תכולה, שעולה 100 ש”ח, יקבל מוצר חלופי שעלותו תחושב באופן הבא: 80% חלקי 100% כפול 100.

 

הרשמה דרך רשתות 

  1. רישום לאתר החברה אינו חובה וכי רישום לאתר החברה על ידי הלקוח מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות דנא ולתנאי תקנון האתר.
  2. רישום לאתר החברה מהווה את אישורך כי קראת את התקנון ואת מדיניות הפרטיות וכי הסכמת להם ככתבם וכלשונם.
  3. הרכישה באתר איננה מצריכה רישום מוקדם אולם כרוכה במסירת פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים אלו נעשית מרצונך הטוב והחופשי.
  4. בעת רישום לאתר החברה הינך מתבקש בזאת למלא פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייח ונייד (להלן, “ההרשמה לאתר”). 
  5. החברה רשאית אך לא חייבת לבדוק את נכונות הפרטים האישיים אותם מסר הלקוח בעת רישומו לאתר החברה וללקוח לא תהא כל טענה בענין זה.
  6. הלקוח ימסור פרטים נכונים ומדויקים בעת רישומו לאתר שכן אם לא ייעשה כן החברה תהא רשאית אך לא חייבת לבטל את רישום הלקוח לחברה ולפעול כנגדו בכל דרך חוקית באם מסירת הפרטים הכוזבים ייגרמו לה לנזק.
  7. לחברה מאגר רשום כדין ישראל ורישומך באתר מהווה הסכמה כי פרטיך יישמרו במאגר זה על ידי החברה וזאת לצורך שליחת תוכן שיווקי ו/או מבצעים ו/או שוברים ו/או הודעות בדבר הנחות דיוור פרסומי או דיוור שיווקיכן הינך נותן באת את הסכמתך כי החברה תהא רשאית באם תחפוץ בכך ליצור עימך קשר לצורך קבלת משוב ו/או קבלת דיוור והכל בהתאם  לקבוע בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”). 
  8. מו כן, מוסכם בזאת כי בעצם מסירת פרטיך האישיים ורישומך לאתר הנך מסכים בזאת שהחברה תשתמש במידע שייאסף אודות השימוש שלך באתר בלבד על מנת להתאים את התוכן השיווקי עבור הלקוח במידת האפשר או לצורך ניתוח מידע לייעול השירות או השיווק .
  9. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו המלאה והחופשית להעביר את פרטיו לצורכי דיוור, קבלת מבצעים והטבות באמצעי המדיה השונים בינהם אך לא רק: מסרון ודואר אלקטרוני. הלקוח זכאי בכל עת שיחפוץ בכך להסירו מרשימת התפוצה ע”י לחיצה על קישור כפתור ההסרה ואישור ההסרה.
  10. החברה תעשה מאמצים בכדי לשמור על אבטחת המידע מפני גישה לצדדים לא מורשים. לצורך כך, משתמשת החברה בטכנולוגיות הצפנה שונות ביניהם אך לא רק בטכנולוגית SSL והכל על מנת לשמור  על המידע המצוי ברשותה ומניעת גישת לא מורשים אליו או עשיית שימוש במידע על ידי צד ג’ לא מורשה.

חרף האמור לעיל,  במקרה בו תידרש החברה למסור פרטים אודותיך אשר נשמרו במאגרי החברה הן פרטים אישיים והן פרטים אודות פעולותיך באתר בשל היקרות המקרים הבאים:

   • צו שיפוטי;
   • דרישה של רשות מוסמכת;
   • הוראה על פי דין של רשות מוסמכת;
   • הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה או כאלו אשר טרם החלו להתנהל כנגד החברה אולם מטיבם הם כאלו אשר עלולים להתנהל כנגד החברה אשר עלולה להיות צד להם;
   • הגנה על אינטרס אישי לגיטימי של החברה או של חברות הקשורות לחברה להן מדיניות הגנת הפרטיות דומה.

במקרים המפורטים לעיל, הינך נותן בזאת את הסכמתך המלאה, המוחלטת והחופשית לחברה להעביר את מלוא  הפרטים האישיים או כל פרט אחר שיידרש אודותיך ואשר קיים במאגרי החברה, והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג בענין זה.

 

זיכוי והחזרת מכילים ריקים-

מתכלים מקורים- מחירי מתכלים אלו לא מותנים בהחזרת מיכלים ריקים.וכמובן אינם כוללים זיכוי.

מתכלים ממוחזרים- מחירי מתכלים ממוחזרים המוצגים באתר, כוללים זיכוי, זאת בתנאי:א. שהצרכן יחזיר מיכל תקין מדגם זהה לדגם הנרכש. ב. מספר המיכלים הממוחזר יהיה זהה למספר המיכלים הנרכש. אם המיכל המוחזר יימצא פגום או בלתי ראוי למחזור נוסף, תנסה החברה ליצור קשר טלפוני עם הצרכן ותשלח הודעה מנומקת לדוא”ל הרשום בפרטי ההזמנה ותודיע לצרכן כי עליה  לגבות את עלות הזיכוי שניתן לו בגין החזרת מיכל תקין. עלות הזיכוי תיגבה באמצעות כרטיס האשראי שמסר הצרכן בעת ביצוע ההזמנה ולאחר שהצרכן קיבל את הודעת החברה. צרכן שישלח מיכל תואם או ממוחזר זר או שאינו מדגם שנרכש (אך בר זיכוי) ייבדק על ידי החברה. שימו לב- נמצא סטטיסטית כי בין אם בסנון ראשוני ובין אם בהליך הבקרה הקפדני, מיכלים מעין זה אינם מועמדים למחזור נוסף ולשווק כמוצר איכות מבית קולורס.אם יימצא כי המוצר אינו מועמד למחזור נוסף ולשווק כמוצר על ידי חברת קולורס, תחוייב בעלות המיכל בו זוכית וכן בעלות המעטפה ומשלוח חזרה 10.5 ש”ח).

 

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל עסקה במקרים הבאים: 1. מוצרים פסידים(טיונרים, ראשי דיו שהצרכן פתח את אריזתם). 2. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה. 3. מוצרים הניתנים להעתקה ושכפול שהצרכן פתח את ארזיתם המקורית. 4. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים”.

 

סייגים לאחריותקולורס לא תשא באחריות לנזק שנגרם למוצר כתוצאה מ:א. משימוש בכוח בלתי סביר. ב. שימוש לא הולם או בשונה מהוראות היצרן.ג. חימום. ד. הרטבה. ה. הרכבה או השפעה חיצונית בלתי ייעודית או תלויה במוצר”(סעיף זה לא ברור).

 

החברה מוכרת מוצרים עם תעודות אחריות של יצרנים ו/או יבואנים. בכל מקרה שהצרכן יפנה לחברה עם בעיה במוצר, החברה תפנה ליצרן/יבואן, תעביר אליו את פניית הצרכן ותמסור לצרכן את מענה היבואן/יצרן, לרבות החלטה על החזר/זיכוי כספי והעברת זיכוי זה, אספקת מוצר חלופי, פיצוי או כל החלטה אחרת שהתקבלה על ידי היצרן/יבואן. חברת קולורס אינה קובעת את תנאי האחריות של היבואנים/יצרנים, אשר אחראים על מתן מענה מלא והולם לפניות הצרכנים. האחריות המשפטית על קיום תנאי האחריות, מוטלת על היבואנים/יצרנים, יחד עם זאת, במקרים בהם תתקבלנה תלונות צרכנים הקובלים כי יבואנים/יצרנים אינם מקיימים את תנאי האחריות, תפעל חברת קולורס בכל האמצעים העומדים לרשותה בנסיבות העניין מול היבואנים/יצרנים בכדי לפתור תלונות אלו”. במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ?, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן.

 

ביטול עסקה: “ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל עסקה במקרים הבאים: 1. מוצרים פסידים(טונרים וראשי דיו שהצרכן פתח את אריזתם). 2. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה. 3. מוצרים הניתנים להעתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. 4. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים”.

הרשמה דרך רשתות 

  1. רישום לאתר החברה אינו חובה וכי רישום לאתר החברה על ידי הלקוח מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות דנא ולתנאי תקנון האתר.
  2. רישום לאתר החברה מהווה את אישורך כי קראת את התקנון ואת מדיניות הפרטיות וכי הסכמת להם ככתבם וכלשונם.
  3. הרכישה באתר איננה מצריכה רישום מוקדם אולם כרוכה במסירת פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים אלו נעשית מרצונך הטוב והחופשי.
  4. בעת רישום לאתר החברה הינך מתבקש בזאת למלא פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייח ונייד (להלן, “ההרשמה לאתר”). 
  5. החברה רשאית אך לא חייבת לבדוק את נכונות הפרטים האישיים אותם מסר הלקוח בעת רישומו לאתר החברה וללקוח לא תהא כל טענה בענין זה.
  6. הלקוח ימסור פרטים נכונים ומדויקים בעת רישומו לאתר שכן אם לא ייעשה כן החברה תהא רשאית אך לא חייבת לבטל את רישום הלקוח לחברה ולפעול כנגדו בכל דרך חוקית באם מסירת הפרטים הכוזבים ייגרמו לה לנזק.
  7. לחברה מאגר רשום כדין ישראל ורישומך באתר מהווה הסכמה כי פרטיך יישמרו במאגר זה על ידי החברה וזאת לצורך שליחת תוכן שיווקי ו/או מבצעים ו/או שוברים ו/או הודעות בדבר הנחות דיוור פרסומי או דיוור שיווקיכן הינך נותן באת את הסכמתך כי החברה תהא רשאית באם תחפוץ בכך ליצור עימך קשר לצורך קבלת משוב ו/או קבלת דיוור והכל בהתאם  לקבוע בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”). 
  8. מו כן, מוסכם בזאת כי בעצם מסירת פרטיך האישיים ורישומך לאתר הנך מסכים בזאת שהחברה תשתמש במידע שייאסף אודות השימוש שלך באתר בלבד על מנת להתאים את התוכן השיווקי עבור הלקוח במידת האפשר או לצורך ניתוח מידע לייעול השירות או השיווק .
  9. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו המלאה והחופשית להעביר את פרטיו לצורכי דיוור, קבלת מבצעים והטבות באמצעי המדיה השונים בינהם אך לא רק: מסרון ודואר אלקטרוני. הלקוח זכאי בכל עת שיחפוץ בכך להסירו מרשימת התפוצה ע”י לחיצה על קישור כפתור ההסרה ואישור ההסרה.
  10. החברה תעשה מאמצים בכדי לשמור על אבטחת המידע מפני גישה לצדדים לא מורשים. לצורך כך, משתמשת החברה בטכנולוגיות הצפנה שונות ביניהם אך לא רק בטכנולוגית SSL והכל על מנת לשמור  על המידע המצוי ברשותה ומניעת גישת לא מורשים אליו או עשיית שימוש במידע על ידי צד ג’ לא מורשה.

חרף האמור לעיל,  במקרה בו תידרש החברה למסור פרטים אודותיך אשר נשמרו במאגרי החברה הן פרטים אישיים והן פרטים אודות פעולותיך באתר בשל היקרות המקרים הבאים:

   • צו שיפוטי;
   • דרישה של רשות מוסמכת;
   • הוראה על פי דין של רשות מוסמכת;
   • הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה או כאלו אשר טרם החלו להתנהל כנגד החברה אולם מטיבם הם כאלו אשר עלולים להתנהל כנגד החברה אשר עלולה להיות צד להם;
   • הגנה על אינטרס אישי לגיטימי של החברה או של חברות הקשורות לחברה להן מדיניות הגנת הפרטיות דומה.

במקרים המפורטים לעיל, הינך נותן בזאת את הסכמתך המלאה, המוחלטת והחופשית לחברה להעביר את מלוא  הפרטים האישיים או כל פרט אחר שיידרש אודותיך ואשר קיים במאגרי החברה, והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג בענין זה.

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה ריקהבחזרה לחנות
  דילוג לתוכן